Kdy vám poskytovatel smí či naopak nesmí účtovat poplatky, a jaké

Máte např. úvěr (hypotéku či americkou hypotéku) u bankovního ústavu, nebo americkou hypotéku a nějakého nebankovního subjektu, který vám při každém výročí fixace zvýší úrokovou sazbu? V naší společnosti označujeme fixaci za podvod na klienty, ať si o tom ostatní poskytovatelé myslí, co chtějí. Fixace je jednoduše způsob, jak neustále a opakovaně vydělávat na klientech. Takové praktiky u nás nevedeme!

Několikrát jsme se setkali s klienty, kteří měli u banky americkou hypotéku s úrokovou sazbou kolem 16 procent! Takový úrok by se dal očekávat u nebankovních poskytovatelů, kteří jdou do většího rizika, protože nenahlíží do registrů apod. Ale u banky si dovolíme toto označit za lichvu!

Mimochodem, u nás umíme bez registrů poskytnout úvěr s bezkonkurenční sazbou RPSN již od 6,5 % p.a., tzn. s úrokovou sazbou se umíme dostat dokonce na bezkonkurenčních 6 % p.a.!

Pokud u vašeho věřitele zaznamenáváte jakoukoli z níže uvedených praktik, je čas takový nevýhodný úvěr refinancovat výhodnějším!

Praktiky některých bank, i některých konkurenčních poskytovatelů nebankovních

  • pokuta za opožděnou splátku, byť o jeden jediný den
  • sankce za včasné nedodání vinkulace pojistné smlouvy
  • nucení do podpisu notářského zápisu, rozhodčí doložky či směnky
  • ihned při prvním telefonátu snaha dostat vás na osobní schůzku
  • vyžadován podpis nějaké rádoby zprostředkovatelské smlouvy s exkluzivitou
  • odpírání dostatku času na přečtení smlouvy
  • ve smlouvě je uvedeno fixační období (bez ohledu na to, jaké)

Pokud se u vašeho poskytovatele potýkáte pravidelně s nesmyslnými sankcemi za různé vymyšlené porušení nějakého bodu ze smlouvy, nebo víte, že jste jim podepsali jakýkoli z uvedených nebezpečných tiskopisů, a chtěli byste tento (možná kdysi výhodný) úvěr refinancovat, pak pro vás máme pár cenných rad.

Jaké poplatky od vás banka chtít nemůže, i když jsou součástí smlouvy

A jsme opět u již zmíněné fixace. Ale nejen. Ve vaší smlouvě o úvěru máte uvedeny zcela jistě minimálně tři druhy poplatků: Poplatek za předčasné splacení úvěru, a další poplatek za porušení fixace. To je právě to, na čem banky (na rozdíl od nás) vydělávají! A dále pak tzv. náklady účelně vynaložené, které účtuje banka, když chce klient úvěr splatit předčasně.

A nyní slíbené informace, které běžný klient neví, čehož samozřejmě věřitelé zneužívají.

Kdy a jaké poplatky vám banka účtovat nesmí

V tzv. výročí fixace je banka povinna vám včas s předstihem (k tomuto se vrátíme, neboť to je právě pro vás velmi důležité) zaslat nový splátkový kalendář, který bude vycházet z úrokové sazby na další fixační období. Samozřejmě se můžete spolehnout na to, že vám banka úrok zvýší. Nikdy vám jej nesníží! O tom právě fixace je - viz výše.

Dejme tomu, že chcete přeúvěrovat hypotéku (popř. americkou hypotéku). Pokud se blíží výročí zmíněné fixace, pak se v následujících řádcích dozvíte, jaké poplatky a v jakém období vám nesmí být účtovány.

Jak již bylo zmíněno (a slíbeno, že se k tomuto bodu vrátíme), banka vám s dostatečným předstihem musí zaslat informaci o blížícím se konci fixačního období. Dříve tomu bylo tak, že banka záměrně nezaslala vše potřebné např. 3 měsíce předem, tzn. aby klient neměl čas najít si jiného poskytovatele pro refinancování, ale např. pouze 2 týdny před termínem fixace, kdy už klient samozřejmě nestihl nic. Dnes je úplně jedno, kdy vám, jakožto spotřebiteli poskytovatel sdělí novou výši úrokové sazby na další fixační období, protože vy máte totiž na reakci, tzn. případné refinancování stávajícího úvěru celé 3 měsíce od přijetí této informace ze strany poskytovatele!

A během tohoto období po vás poskytovatel nesmí požadovat zaplacení

  • poplatku za předčasné splacení
  • poplatku za porušení fixace (dále viz níže)
  • žádné tzv. účelně vynaložené náklady

Poznámka k bodu "Poplatek za porušení fixace". Tento poplatek vám nesmí být účtován ani v případě, že již uplynul termín původního fixačního období z důvodu opožděné informace ze strany poskytovatele!

Jak o tomto hovoří zákon

V zákoně o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., konkrétně v § 117, nás v tomto případě zajímá pouze odst. 3, písm. d):

Citujme tedy odst. 3:

"Věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení podle odstavce 2, pokud předčasné splacení bylo provedeno"

písm. d):

"u spotřebitelského úvěru na bydlení do 3 měsíců poté, co poskytovatel spotřebiteli sdělil novou výši zápůjční úrokové sazby podle § 102 odst. 3"

Z uvedeného již nyní víte, že po vás poskytovatel nesmí požadovat zaplacení jakýchkoli poplatků za předčasné splacení po dobu tří měsíců ode dne, kdy vám sdělil novou výši úrokové sazby pro další fixační období.

Pro úplnost se podíváme na obsah zmíněného § 102 odst. 3:

"V případě spotřebitelského úvěru na bydlení s pevnou zápůjční úrokovou sazbou na určité období o délce nejméně 1 roku, po němž následuje další období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou o délce nejméně 1 roku, poskytne poskytovatel spotřebiteli informace podle odstavce 1 nejpozději 3 měsíce před koncem období se stanovenou pevnou zápůjční úrokovou sazbou."

Raději malinko vysvětlíme. Uvedeným "určitým obdobím" o délce nejméně 1 roku je myšleno právě zmíněné fixační období.

Pokud jste u současného poskytovatele čerpali tzv. americkou hypotéku, tzn. úvěr neúčelový, nechť vás nezmátne v § 102 odst. 3 termín "úvěr na bydlení". Možná je to pro mnohé nelogické, ale nejedná se o úvěr účelový na bydlení (klasický hypoteční úvěr), ale o úvěr bezúčelový, zajištěný nemovitostí.