Nutí vás nějaká konkurenční firma, abyste kromě smlouvy o úvěru a zástavní smlouvy podepsali notářský zápis, rozhodčí doložku či dokonce bianco směnku (blanko směnku)? V tom případě doporučujeme velkou obezřetnost! Prověřte si, jak se firma chová v případě, že se náhodou zpozdíte se splátkou (např. z důvodu nemoci), kolik na internetu tato firma draží nemovitostí svých klientů, a především si určitě vyžádejte smlouvu předem a dejte jí přečíst vašemu právnímu zástupci!

Velmi dobře zvažte, u jaké firmy podepisujete právě tyto tiskopisy! Pokud podepíšete notářský zápis u firmy, která se nechová ke svým klientům zrovna seriózně v případě, že se dlužník zpozdí se splátkou třeba jen o jeden jediný den, díky tomuto tiskopisu vás takový "investor" může o vaši nemovitost připravit skutečně velmi snadno!

My nechceme, aby měl klient po celou dobu splatnosti půjčky neklidný spánek, a proto u nás naši klienti žádné takové tiskopisy nepodepisují!

Všechny výhody