Podepsali jste v minulosti smlouvu, která je pro Vás nevýhodná? Zneužil někdo Vaší finanční tísně ve svůj prospěch? Neměli jste dostatek času přečíst si smlouvu před jejím podpisem?

Tak cokoli podobného Vám u nás nehrozí! Úvěrovou smlouvu Vám pošleme předem, máte tak dostatek času si jí nejen v klidu přečíst, ale i zkonzultovat se svým partnerem či právním zástupcem!

Všechny výhody